Cena dopravy

Spoločnosť DUNAJNET s.r.o. spolupracuje so širokou škálou overených dopravcov a dohliada na kvalitu a rýchlosť dopravných služieb pre Vás, našich zákazníkov.

Veríme, že Vaša zásielka bude doručená čo najskôr a v perfektnom stave.

Cena za dopravu

Zásielky do 50 kg

Zásielkovňa
do 5 kg 3,40 €
5 - 10 kg 3,90 €
123 Kurier
do 10 kg 3,90 €
10 - 30 kg 4,90 €
30 - 40 kg 5,90 €
SPS
do 31,5 kg 4,40 €

 

* Pri špecifických produktoch sa môže cena dopravy líšiť. Presnú cenu dopravy nájdete vždy na stránke konkrétneho produktu. Konečnú cenu dopravy viackusových zásielok zistíte v košíku. Ďakujeme za pochopenie.

 

Upozorňujeme, že niektoré špecifické produkty nie je možné vzhľadom k ich povahe prepravovať balíkovou prepravou.

* Na výdajné miesto Geis Point sa môžu odoslať len zásielky do 20 kg.

GEIS

Prijemca je povinný reklamovať zistené vady a uplatňovať právo na náhradu škody u zasielateľa vždy len písomne a bezodkladne po doručení zásielky,resp. po zistení poškodenia zásielky. Dále je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka pri jej prevzatí vizuálne prehliadnutá. Zjavné poškodenie alebo čiastočnú stratu zásielky je povinný príjemca zapísať pri prevzatí do doručovacej listiny zasielateľa. Na neskoršie reklamácie nebude braný zasielateľom ohľad. Zasielateľovi musí byť daná možnosť sa osobne presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov zasielateľa.

DHL

Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príkazca, príp. v jeho mene Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

Príkazca je povinný umožniť Zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je Príkazca povinný zaistiť, aby sa so Zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v ktorom bola Zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo
prepravovaná na iné miesto.

 

Paletová preprava DHL

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

15

8,5

30

14,5

50

15,5

100

24,5

200

27,5

300

46,5

400

51

500

65,5

700

94

1000

117,5

1500

160

Dobierka DHL

Cena dobierky je 2,4 EUR. V prípade, že zákazník uhradí za tovar vopred, tento poplatok sa mu neúčtuje. Ceny sú vrátane DPH.

Prevzatie zásielky

Reklamácia mechanického poškodenia.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku, len ak nie je poškodená.

V žiadnom prípade nepodpisovať vodičovi prepravný list pred dôkladnou kontrolou tovaru a to aj pod obalom

Osobný odber

Osobný odber na pobočke prepravnej spoločnosti DHL - táto možnosť je len pre tovar, ktorý je prepravovaný na paletách (systém sám túto možnosť ponúkne).

Osobný odber na prevádzke
DHL Bratislava
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava

Otváracia doba, pre osobný odber:
Pondelok-Piatok:   8.00 - 17:00 hod
Sobota, nedeľa: zatvorené

Cena za osobný odber na pobočke prepravnej spoločnosti - ostatné zásielky

Váha (kg)

Cena (EUR)

30

5

50

9

150

15

250

20

500

25

1000

40

Tovar o objeme viac ako 120 l má min. cenu osobného odberu 9 EUR.

Platba bankou vopred – tovar zaplatíte bankovým prevodom a potom si ho osobne prevezmete. Pri preberaní tovaru budete vyzvaný k preukázaniu totožnosti.

Cena dobierky je 1,2 EUR. V prípade, že zákazník uhradí tovar vopred, neúčtuje sa mu tento poplatok.

 

Doprava do Maďarska (Magyarország)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

8

10

9

15

10

20

11

30

13

40

15

50

16

Doprava do Slovinska (Slovenija)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

8

10

9

15

10

20

11

30

13

40

15

50

30

Doprava do Rumunska (Romania)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

12

10

15

15

16

20

21

30

33

40

41

50

50

Doprava do Rakouska (Österreich)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

5,6

10

6,9

15

7,6

20

9,2

25

9,9

30

11,6

40

15,2

Ostatné výrobky

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

30

24

50

32

100

41

150

58

200

66

300

95

400

119

500

139

600

157

700

179

800

201

900

222

1000

242

1100

260

1200

278

1300

298

1400

319

1500

341

1600

363

1700

383

1800

404

1900

426

2000

442

2500

512

3000

564

 

Doprava do Polska (Polska)

GLS

Balík Do 5 kg 3,99
  5-20 kg 4,99
  20-25 kg 5,99
  25-31,5 kg 6,99
  31,5-40 kg 10,99
  40-50 kg 11,99
Paleta Do 100 kg 29,99
  100-300 kg 32,99
  300-500 kg 37,99

SUUS

Balík 1-15 kg 3,99
  15-31,5 kg 4,99
  31,5-60 kg 17,99
Paleta 31,5 kg 6,99
  31,5-60 kg 27,99
  100-400 kg 36,99
  400-800 kg 42,99
  800-1000 kg 151,99
Vane Nad 31,5 kg 39,99
  Do 31,5 kg 6,99


 

© 2013 - 2021 OKmarket.sk