Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Cena dopravy

Spoločnosť DUNAJNET s.r.o. spolupracuje so širokou škálou overených dopravcov a dohliada na kvalitu a rýchlosť dopravných služieb pre Vás, našich zákazníkov.

Veríme, že Vaša zásielka bude doručená čo najskôr a v perfektnom stave.

Cena za dopravu

Zásielky do 40 kg

Zásielkovňa
do 5 kg 3,40 €
5 - 10 kg 3,90 €
123 Kurier
do 5 kg 2,99 €
5 - 15 kg 3,40 €
15 - 20 kg 3,90 €
20 - 30 kg 4,40 €
30 - 40 kg 4,90 €
40 - 50 kg 5,90 €

 

* Pri špecifických produktoch sa môže cena dopravy líšiť. Presnú cenu dopravy nájdete vždy na stránke konkrétneho produktu. Konečnú cenu dopravy viackusových zásielok zistíte v košíku. Ďakujeme za pochopenie.

 

Upozorňujeme, že niektoré špecifické produkty nie je možné vzhľadom k ich povahe prepravovať balíkovou prepravou.

Prevzatie zásielky

123 Kurier

Prijemca je povinný reklamovať zistené vady a uplatňovať právo na náhradu škody u zasielateľa vždy len písomne a bezodkladne po doručení zásielky,resp. po zistení poškodenia zásielky. Dále je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka pri jej prevzatí vizuálne prehliadnutá. Zjavné poškodenie alebo čiastočnú stratu zásielky je povinný príjemca zapísať pri prevzatí do doručovacej listiny zasielateľa. Na neskoršie reklamácie nebude braný zasielateľom ohľad. Zasielateľovi musí byť daná možnosť sa osobne presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov zasielateľa.

DACHSER

Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príkazca, príp. v jeho mene Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

Príkazca je povinný umožniť Zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je Príkazca povinný zaistiť, aby sa so Zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v ktorom bola Zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo
prepravovaná na iné miesto.

 

Paletová preprava DACHSER

Cena za dopravu

0 - 50 kg 19,90 €
50 - 100 kg 29,90 €
100 - 200 kg 34,90 €
200 - 300 kg 44,90 €
300 - 500 kg 49,90 €
500 - 700 kg 89,90 €
700 - 1000 kg 119,90 €
1000 - 2000 kg 159,90 €

 

Doprava do Maďarska (Magyarország)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

8

10

9

15

10

20

11

30

13

40

15

50

16

Doprava do Slovinska (Slovenija)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

8

10

9

15

10

20

11

30

13

40

15

50

30

Doprava do Rumunska (Romania)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

12

10

15

15

16

20

21

30

33

40

41

50

50

Doprava do Rakouska (Österreich)

Maximálna dĺžka zásielky (najdlhšia strana) 200 cm a zároveň súčet obvodu a dĺžky zásielky max. 300 cm.

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

5

5,6

10

6,9

15

7,6

20

9,2

25

9,9

30

11,6

40

15,2

Ostatné výrobky

Cena za dopravu

Váha (kg)

Cena (EUR)

30

24

50

32

100

41

150

58

200

66

300

95

400

119

500

139

600

157

700

179

800

201

900

222

1000

242

1100

260

1200

278

1300

298

1400

319

1500

341

1600

363

1700

383

1800

404

1900

426

2000

442

2500

512

3000

564

 

Doprava do Polska (Polska)

GLS

Balík Do 5 kg 3,99
  5-20 kg 4,99
  20-25 kg 5,99
  25-31,5 kg 6,99
  31,5-40 kg 10,99
  40-50 kg 11,99
     

SUUS

Balík 1-15 kg 3,99
  15-31,5 kg 4,99
  31,5-60 kg 17,99
Paleta 31,5 kg 6,99
  31,5-60 kg 27,99
  100-400 kg 36,99
  400-800 kg 42,99
  800-1000 kg 151,99
Vane Nad 31,5 kg 39,99
  Do 31,5 kg 6,99


 

© 2013 - 2024 OKmarket.sk