SUBSTRAL SLIMASTOP 350 gr 1901102
SUBSTRAL SLIMASTOP 350 gr 1901102

SUBSTRAL SLIMASTOP 350 gr 1901102

- prípravok na hubenie slimákov- vhodný na použitie na okrasné rastliny, ovocie a zeleninu- neškodí zvieratám (ako domácim, tak ježkom)Používajte biocídne výrobky bezpečne.Pred použitím si prečít... Zobraziť celý popis »


Výrobca: SUBSTRAL
Model: 1901102

Popis

- prípravok na hubenie slimákov
- vhodný na použitie na okrasné rastliny, ovocie a zeleninu
- neškodí zvieratám (ako domácim, tak ježkom)

Používajte biocídne výrobky bezpečne.

Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 1272/2008 CLP.

Bezpečnostné opatrenia:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 - Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P501 - Odstráňte obsah a obal / kontajner v zbernom mieste pre nebezpečné alebo osobitné odpadmi v súlade s miestnymi, národnými alebo medzinárodnými predpismi.
EUH-vety:
EUH208 - Obsahuje (R) -p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 - Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Ďalšie vety:
SP1: Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd / Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových z fariem a z ciest).

SPe6: Za účelom ochrany vtáctva / voľne žijúcich cicavcov odstráňte rozsypaný alebo rozliaty prípravok.

ilustračné foto

Recenzia (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Opište kód z obrázku:© 2013 - 2023 OKmarket.sk