Typ 33

KERMI
KORADO
Typ 33

Typ 33 - dosková vykurovacie telesa s výškou 900mm v prevedení KLASIK, ktoré umožňujú ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou sú určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Tlaková strata vykurovacieho telesa pre dané prevádzkové podmienky sa stanoví výpočtom pomocou hodnoty prietokového súčiniteľa AT popr. súčiniteľa odporu XT. Typ 33 - 155mm

© 2013 - 2020 OKmarket.sk