Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
AgroBio MOSPILAN 20 SP proti voškám a molicím, 500 ml/R 001153
AgroBio MOSPILAN 20 SP proti voškám a molicím, 500 ml/R 001153

AgroBio MOSPILAN 20 SP proti voškám a molicím, 500 ml/R 001153

Insekticídny prípravok na ničenie širokého spektra škodcov na ovocí, zelenine alebo na okrasných rastlinách. Insekticídny prípravok na ničenie širokého spektra škodcov v ochrane rastlín, najmä p... Zobraziť celý popis »


Výrobca: AgroBio
Model: 001153

Popis

Insekticídny prípravok na ničenie širokého spektra škodcov na ovocí, zelenine alebo na okrasných rastlinách.

Insekticídny prípravok na ničenie širokého spektra škodcov v ochrane rastlín, najmä pásavky zemiakové v zemiakoch, vošiek vrátane vlnatky krvavé a obaľovača jablčného v jádrovinách, molíc a vošiek na okrasných rastlinách.

Účinná látka: acetamiprid 200 g / kg

Ako účinkuje?
• Pôsobí systémovo a translaminárne, ako kontaktný a žalúdočné jed vo veľmi nízkych dávkach, má rýchle iniciálne počiatočné pôsobenie v poraste, dlhodobý reziduálny účinok proti všemvývojovým štádiám škodcov.

Pre aké rastliny a škodca je registrovaný?
• zemiaky (pásavka zemiaková)
• jadroviny (obaľovač, vošky, vlnatky krvavá)
• uhorky v skleníku (vošky)
• okrasné rastliny (molica skleníková, vošky, vr. Vošky bavlníkové)
• čerešňa, višňa (kvetovke peckový, vrtuľa čerešňová)
• slivka (zobonosky)

Ako ho použiť?
• postrekom celej rastliny
• od začiatku výskytu
• postrek ukončíme pri dokonalom ovlhčenie, najneskôr pri začínajúcom skanutí kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín
• prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktorých nie je tento liek registrovaný)

Bezpečnostné vety:
• H302 Škodlivý po požití
• H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami
• P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár.
• P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nefajčite a
nepite.
• P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo
lekára.
• P330 Vypláchnite ústa.
• P391 uniknutý produkt.
• P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
• P501 Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním oprávnenej osobe.

Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 1272/2008 CLP.

ILUSTRAČNÉ FOTO

Recenzia (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Opište kód z obrázku:© 2013 - 2024 OKmarket.sk