Typ 22

KERMI
KORAD
Typ 22

Typ 22 - doskové vykurovacie telesá s výškou 900mm v prevedení KLASIK, ktoré umožňujú ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou sú určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Tlaková strata vykurovacieho telesa pre dané prevádzkové podmienky sa stanoví výpočtom pomocou hodnoty prietokového súčiniteľa AT popr. súčiniteľa odporu XT. Typ 22 - 100mm

© 2013 - 2020 OKmarket.sk